اللهم صل علی محمد و آل محمد
بیاد سربازان قاسم

دیدار با حاج حسین علی حسینی،رزمنده دوران دفاع مقدس

در این دیدار خاطرات شیرینی از دوران دفاع مقدس توسط آقای علی حسینی ذکر گردید

عناوین