اللهم صل علی محمد و آل محمد
فیلم و عکس

مراسم نماز عیدفطر در گلزارشهدای جوادیه الهیه و..

صبح امروز پنجشنبه 23 اردیبهشت1400 مراسم نماز عید فطر در گلزار شهدا و مسجد ابوالفضل جوادیه و مسجدجامع شهدای الهیه برگزار گردید.

عناوین