اللهم صل علی محمد و آل محمد
فیلم و عکس

سومین مرحله کمکهای مومنانه در جوادیه الهیه فلاح

در سه مرحله بیش از 400 بسته کمک معیشتی تهیه و توزیع گردید.

عناوین