اللهم صل علی محمد و آل محمد

تقدیر از خیر محترم جناب آقای مهدی غفوری (اپتیومتریست )توسط شورای شهر جوادیه الهیه

به نمایندگی از مردم فهیم جوادیه و الهیه ریاست محترم شورای شهر و سایر اعضای محترم شورا و جمعی از بزرگان از این بزرگ مرد تجلیل بعمل آورده شد.

عناوین