اللهم صل علی محمد و آل محمد

عرض تبریک علی اسماعیلی فرد دهیار سابق به حاج محمدمحمدحسنی دهیار جدید جوادیه الهیه

من این انتخاب هوشمندانه را به شورا و مردم عزیز جوادیه الهیه و شخص شما تبریک عرض میکنم.

عناوین